Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej - Nowa Dęba

Jana Pawła II 7, 39-460 Nowa Dęba

 

Depozyty

 

Nowa Dęba, 04.04.2022 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

ZAWIADOMIENIE O DEPOZYCIE

– WEZWANIE DO PODJĘCIA DEPOZYTU 

Dom Pomocy Społecznej dla osób  przewlekle somatycznie chorych w Nowej Dębie stosownie do treści art. 6 ust 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych zmarłych Mieszkańców naszej placówki, którzy pozostawili na koncie depozytowym naszego Domu środki pieniężne.

1.Środki pieniężne : 7 017,09 zł. Spadkobiercy zmarłej 26.11.2020 r. Pelagii ZBYRAD, córka Bolesława i Heleny, urodzonej 30.03.1933 r. w Krusin. Mieszkanka w latach 2016 – 2020.

2.Środki pieniężne : 9 543,48 zł. Spadkobiercy zmarłej 7.12.2020 r. Marii TRACICHLEB, córki Wojciecha i Agaty, urodzonej 14.05.1936 r. w Tarnobrzegu.  Mieszkanki DPS w latach 2018 – 2020. 

3. Środki pieniężne : 294,99 zł. Spadkobiercy zmarłego 11.12.2020 r. Mariana NIERADKA, syn Jacka i Antoniny, urodzonego 14.08.1943 r.  w Grębowie. Mieszkaniec DPS w latach 2004 – 2020.

4.Środki pieniężne: 10 835,91 zł. Spadkobiercy zmarłej 28.11.2021 r. Aleksandry KUKUŁA, córka Piotra i Heleny, urodzonej 12.07.1924 r. w Barwałd Górny. Mieszkanka DPS w latach 2017 -2021.

W związku z powyższym, aby otrzymać wyżej wymieniony depozyt należy wystąpić do Sądu z wnioskiem  o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie  wyda wyżej wymieniony depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia Sądu.

Jednocześnie zawiadamia się, iż w przypadku niepodjęcia powyższego depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, wystąpi do Sądu z wnioskiem  o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa, stosownie do uregulowań ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z póź. zm.).

  

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 134
Utworzono dnia: 04.04.2022

Historia publikacji

  • 08.04.2022 09:12, Administrator
    Edycja strony: Depozyty
  • 04.04.2022 12:16, Administrator
    Edycja strony: Depozyty
  • 04.04.2022 12:11, Administrator
    Dodanie strony: Depozyty