Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Terapia zajęciowa

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 . Do dyspozycji instruktora terapii zajęciowej oraz pracownika kulturalno - oświatowego jest pracownia, pokój dziennego pobytu ( świetlica) oraz kuchnia pomocnicza. Mieszkańcy DPS mogą korzystać z różnych rodzajów terapii zajęciowej tj. socjoterapii, ergoterapii, ludoterapii, biblioterapii, arteterapii, sylwoterapii, rekreacji oraz terapii kulinarnej. Stosowana jest indywidualna i grupowa forma terapii zajęciowej. Terapia dopasowana jest do potrzeb mieszkańców, w tym również dla osób leżących np. muzykoterapię i biblioterapię przyłóżkową. Mieszkańcy mają dostęp do telewizora w sali dziennego pobytu. Instruktorzy angażując mieszkańców w czynności zaprojektowane tak, aby sprzyjały przywróceniu maksymalnego możliwego samodzielnego funkcjonowania. W toku terapii zajęciowej mieszkańcy wykonują czynności mające podtrzymać ich aktywność, przywracać utraconą sprawność. Aktywizacja uczestników terapii zajęciowej obejmuje wszystkie możliwe zakresy - od czynności samoobsługowych  i porządkowych w najbliższym otoczeniu po czynności na rzecz Domu i innych mieszkańców. W procesie aktywizacji każdy mieszkaniec traktowany jest indywidualnie i podmiotowo.  Spośród zaoferowanych propozycji sam wybiera formę zajęć, która najbardziej odpowiada jego potrzebom, zainteresowaniom i  możliwościom. Podstawowymi celami  terapii zajęciowej prowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie są zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, podniesienie sprawności psychofizycznej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań, zapobieganie izolacji społecznej, rozwijanie wrażliwości i pomysłowości, odreagowanie napięć i złych emocji, ułatwianie nawiązywania kontaktów interpersonalnych, rozwijanie sprawności manualnej itp. Aktywny udział w zajęciach buduje poczucie własnej wartości i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego. Wszystkie działania terapeutyczne są dostosowane do sytuacji podopiecznego, aktualnego stanu zdrowia i samopoczucia.

Rodzaje terapii zajęciowej stosowane w Domu Pomocy Społecznej:

- socjoterapia - jest formą oddziaływania terapeutycznego, polegającą na wykorzystaniu wpływu środowiska społecznego, pozytywnego oddziaływania grupy społecznej, a także interakcji społecznych. Aby socjoterapia przyniosła oczekiwane rezultaty, niezbędne jest stworzenie atmosfery pozbawionej konfliktów w której podopieczny czuje się w pełni komfortowo,

- ergoterapia - to aktywizowanie podopiecznych poprzez zajęcia rozwijające zainteresowania. Podopieczni mogą np. zajmować  się ogrodnictwem, kulinariami czy twórczym wypełnianiem czasu,

- ludoterapia - ma uaktywnić podopiecznych do wykonywania określonych czynności, ułatwić im wyrażanie uczuć, a także ułatwić nawiązywanie kontaktów społecznych,

- arteterapia - to terapia z wykorzystaniem różnych sztuk artystycznych, której celem jest poprawa jakości życia podopiecznego. Arteterapia ma za zadanie odciążyć osobę biorącą w niej udział i sprawić, by nie koncentrowała się na codziennych problemach, 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny