Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że:  

 1. Administratorem danych osobowych DPS w Nowej Dębie jest: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 7, 39-460 Nowa Dęba, NIP 867-18-66-860, REGON 005670, tel. 15 846 2214, fax. 15 846 3719,   e-mail: dpsnowadeba@pro.onet.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych DPS w Nowej Dębie jest: Pani Monika Bojanowska, tel.: 15 846 2214 wew. 22, e-mail dpsnowadeba@pro.onet.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług opiekuńczych zgodnie z: statutem Domu Pomocy Społecznej  w Nowej Dębie, ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem MPiPS z dn. 13 kwietnia 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej lub innymi przepisami prawa.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: administrator oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji usług opiekuńczych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych międzynarodowych organizacji i państw.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 25  lat zgodnie z rzeczowym podziałem akt DPS         w Nowej Dębie oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673       z późn. zm.) lub innych przepisach prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych.        
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z świadczeń pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 10.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie oraz papierowo.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dla Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że:  

 1. Administratorem danych osobowych DPS w Nowej Dębie jest: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 7, 39-460 Nowa Dęba, NIP 867-18-66-860, REGON 005670, tel. 15 846 2214, fax. 15 846 3719,   e-mail: dpsnowadeba@pro.onet.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych DPS w Nowej Dębie jest: Pani Monika Bojanowska, tel.: 15 846 2214 wew. 22, e-mail dpsnowadeba@pro.onet.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, zatrudnienia, wynagradzania, przyznawania świadczeń socjalnych oraz archiwizowania na podstawie przepisów prawa, tj.

- ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917),

- ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458),

- ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240),

- ustawa z dn. 13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887),

- ustawa z dn. 09 listopada 2017 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2017 poz. 2191) lub innych przepisach prawa.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: administrator oraz inne podmioty współpracujące, upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych międzynarodowych organizacji i państw.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 50  lat zgodnie z rzeczowym podziałem akt DPS w Nowej Dębie oraz ustawą z dnia 14 lipca1983 r. narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.) lub innych przepisach prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w związku z przetwarzaniem danych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji,  zawarcia umowy o pracę, wynagradzania oraz przyznania świadczenia socjalnego.
 7.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie oraz papierowo.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny