Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Utworzono dnia 12.05.2021

Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie!

 

Zasady kierowania i odpłatności za pobyt

w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II 7


Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy  w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”.


1. Podstawą skierowania do naszego Domu Pomocy Społecznej jest:

a). Pisemny wniosek osoby zainteresowanej zamieszkaniem w domu pomocy społecznej (lub jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego), wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania osoby zainteresowanej,


b). „Rodzinny wywiad środowiskowy” przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania.

Do wniosku dołącza się:

a) zaświadczenie od lekarza rodzinnego ,

b) kopię decyzji o wysokości dochodów osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS (oryginał decyzji o przyznanej rencie/emeryturze/zasiłku do wglądu pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej),

c) pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS,

d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

2.Odpłatność za pobyt w DPS

a) obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
         ·   mieszkaniec domu,
         ·   małżonek, zstępni przed wstępnymi,
         ·   gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

b) Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
         ·   mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
         ·   małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową.

c) Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II 7 ustala Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym na br.,  aktualny koszt wynosi:  3 911,38 zł.

3.Dodatkowe informacje:

- w nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie w DPS może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do DPS;

- osoba ma prawo wskazać, w którym domu pomocy społecznej chciałaby zamieszkać  (nie obowiązuje tzw. rejonizacja);

wszelkich informacji udzielają pracownicy ośrodków pomocy społecznej mieszczących się  w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej,

- pracownicy MGOPS w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3, tel. 15 846 3493 lub 15 846 3494, strona internetowa: www.nowadeba.naszops.pl, e-mail: mops.nowadeba@int.pl,

- pracownicy DPS Nowa Dęba, ul. Jana Pawła II 7, tel. 15 846 2214, strona internetowa: www.nowadeba.naszdps.pl, e-mail: dpsnowadeba@pro.onet.pl.

 

UWAGA!

Warunkiem przyjęcia do DPS jest ujemny wynik testu na SARS-CoV-2

lub szczepienie przeciwko COVID-19

 

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie serdecznie zaprasza do skorzystania z naszej oferty.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 4

W poprzednim tygodniu: 60

W tym miesiącu: 229

W poprzednim miesiącu: 205

Wszystkich: 13917