Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW ORAZ PROCEDURY

Utworzono dnia 11.03.2021

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w związku z otrzymanymi rekomendacjami Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 10.03.2021 r.  dot.  rozszerzenia aktywności mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19 poza terenem placówki podjęła działania umożliwiające od 15.03.2021 r. stopniowy kontakt ze środowiskiem zewnętrznym w pierwszej kolejności:

  1. Odwiedzin mieszkańców na terenie Domu.
  2. Wyjść mieszkańców poza teren Domu.

Informujemy, iż zostały opracowane w tym celu procedury umożliwiające kontakt mieszkańców z środowiskiem zewnętrznym z zastosowaniem reżimu sanitarno –epidemiologicznego, tj.:

  1. Procedura odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w czasie stanu zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2,
  2. Procedura wyjść mieszkańców poza teren Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w czasie stanu zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2.

Ww. procedury udostępniamy poniżej:

1.

PROCEDURA

ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ DĘBIE

W CZASIE STANU ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM SARS-CoV-2   

 

1. Odwiedziny mieszkańców odbywać się będą w pokoju odwiedzin znajdującym się na parterze budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty  z dyrektorem, pracownikiem socjalnym lub pielęgniarką, nie częściej niż raz   w tygodniu, tj. w środę w godzinach od 9:00 do 15:00.

2. Odwiedziny nadzorowane są przez pracownika DPS. Odwiedzający bezpośrednio przed kontaktem z mieszkańcem DPS ma mierzoną temperaturę ciała przy użyciu termometru bezdotykowego. Osoby odwiedzające, u których wystąpiła podwyższona temperatura ciała (tj. powyżej 37oC) mają zakaz wstępu na teren DPS. Odwiedzający zobowiązani są do wypełnienia ankiety – COVID 19 wraz z klauzulą RODO (załącznik nr 1 do procedury) oraz odnotować swoje odwiedziny w księdze gości DPS.

3. Osoba odwiedzająca winna posiadać maseczkę ochronną na twarzy  oraz dokonać właściwej dezynfekcji rąk preparatem dostępnym w wejściu do budynku DPS, ewentualnie założyć jednorazowe rękawiczki ochronne.

4. Podczas spotkania mieszkaniec oraz osoba odwiedzająca zobowiązani są do przestrzegania społecznego reżimu sanitarnego wynikającego z obowiązujących przepisów, w tym zachować dystans podczas spotkania, tj. od 1,5 do 2 m.

5. W pomieszczeniu odwiedzin jest przygotowane stanowisko w postaci dwóch zmywalnych krzeseł oraz stolik wyposażony w pleksę odgradzającą osoby.

6. Przed wejściem do pokoju odwiedzin jest ułożona mata dezynfekująca. Na stoliku przygotowany jest pojemnik z płynem dezynfekcyjnym do rąk.  W pokoju odwiedzin jest kosz do którego podopieczny po odwiedzinach  wrzuca zużytą maseczkę / rękawiczki jednorazowe.

7. W sytuacji gdy mieszkaniec nie jest w stanie opuścić łóżka odwiedziny mogą być zorganizowane w pokoju mieszkalnym po wcześniejszym uzgodnieniu
z dyrektorem Domu i harmonogramem odwiedzin z uwzględnieniem wszystkich procedur i zasad sanitarnych. Przewidziany czas odwiedzin do 30 min. W czasie wizyty pracownik nadzorujący ogranicza wstęp do pokoju osobom postronnym. Po odwiedzinach dezynfekuje sprzęty i wietrzy pomieszczenie.

8. Przed planowanymi odwiedzinami mieszkaniec oczekuje w pokoju odwiedzin na odwiedzających, ma założoną maseczkę, zdezynfekowane ręce/ jednorazowe rękawiczki.

9. Liczba osób odwiedzających – jedna osoba.

10. Odwiedziny odbywają się po wcześniejszym ustaleniu daty, godziny, miejsca oraz czasu trwania wizyty ( maksymalnie 45 min.) – dostosowane do stanu psychofizycznego mieszkańca oraz sytuacji bieżącej panującej
w DPS, zgodnie z harmonogramem odwiedzin.

11. W trakcie odwiedzin zabrania się spożywania napojów i posiłków. Wszystkie przynoszone rzeczy oraz produkty spożywcze dla podopiecznych będą poddane 24 godzinnej kwarantannie w miejscu wyznaczonym w DPS. Zaleca się aby artykuły spożywcze były zapakowane w oryginalne opakowania.

12. Nie stosowanie w trakcie odwiedzin procedur i zaleceń, będzie skutkowało wcześniejszym zakończeniem spotkania i ograniczeniem kolejnych wizyt.

13. Po każdym spotkaniu  pracownik nadzorujący wietrzy pomieszczenie, dezynfekuje sprzęt będący w pomieszczeniach tj. krzesła , stoły, pleksę oraz klamki, poręcze i windę. Czas skutecznej dezynfekcji wynosi 30 min.

14. W sytuacji gdy wystąpią dobre warunki atmosferyczne odwiedziny będą odbywać się poza budynkiem DPS w namiocie ustawionym obok głównego wejścia na powyżej określonych warunkach.

 

2.

PROCEDURA

WYJŚĆ MIESZKAŃCA POZA TEREN  DOMU  POMOCY SPOŁECZNEJ

 W NOWEJ DĘBIE W CZASIE STANU ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM SARS-CoV-2

 

1. Mieszkaniec wychodzi poza teren DPS dwa razy w tygodniu,  tj. w poniedziałki i piątki w godzinach od 9:30 do 11:30 oraz od 13:00 do 15:00 z opiekunem.

2. Mieszkaniec wychodząc poza teren Domu zobowiązany jest  w przestrzeni zamkniętej np. sklepie, urzędzie, szpitalu,  przechodni i itp. do zakładania maseczki ochronnej i zachowania odpowiedniej odległości od innych osób, tj. od 1,5 m do 2 m.

3. Mieszkaniec winien dezynfekować ręce przed wejściem i po wyjściu z sklepu, urzędu, szpitala, przechodni i itp. lub korzystać z jednorazowych rękawic ochronnych.

4. Opiekun zobowiązany jest dopilnować, aby mieszkaniec był zaopatrzony w środki ochrony osobistej i właściwie z nich korzystał oraz przestrzegał społecznego reżimu sanitarnego wynikającego z obowiązujących przepisów.

5. Po powrocie do budynku DPS mieszkaniec zobowiązany jest do dezynfekcji rąk preparatem dostępnym w wejściu do budynku.

6. Dla mieszkańców wychodzących poza teren Domu prowadzony jest rejestr wyjść w celu ewentualnego ustalenia kiedy i gdzie doszło do zakażenia.

7. W rejestrze należy zapisać imię i nazwisko mieszkańca, datę oraz miejsce/a    do których się udał.

8. Mieszkańcom, którzy nie opuszczają łóżek i są mało samodzielni sprawy urzędowe i inne wg potrzeb realizowane są na bieżąco przez pracowników DPS.

9. Mieszkańcom, którzy nie opuszczają łóżek i są mało samodzielni zakupy robione są przez pracowników DPS we wtorki  i czwartki w godzinach od 12:00 do 14:00.

10. Wszystkim mieszkańcom DPS pielęgniarka raz dziennie i w razie potrzeby monitoruje temperaturę ciała oraz obserwuje stan zdrowia mieszkańca.

11. W sytuacji wystąpienia podwyższonej temperatury ciała tj. (powyżej 37oC) i niepokojących objawów u mieszkańca obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku DPS.  

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 6

W poprzednim tygodniu: 60

W tym miesiącu: 231

W poprzednim miesiącu: 205

Wszystkich: 13919