Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

ZAWIADOMIENIE O DEPOZYCIE

– WEZWANIE DO PODJĘCIA DEPOZYTU W TERMINIE DO DNIA  11.01.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej dla osób  przewlekle somatycznie chorych w Nowej Dębie stosownie do treści art. 6 ust 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych zmarłych Mieszkańców naszej placówki, którzy pozostawili na koncie depozytowym naszego Domu środki pieniężne.

 1. Środki pieniężne: 62,18 zł. Spadkobiercy zmarłej 02.02.2014 r. Zofii WORKOWICZ, córki NN i Katarzyny, urodzonej 04.05.1935 r. w Strzyżowie. Mieszkanka DPS w latach 2013 – 2014.
 2. Środki pieniężne: 786,81 zł. Spadkobiercy zmarłego 18.05.2002 r. Jana KOGUT, syna Albina i Karoliny, urodzonego 11.12.1916 r. Mieszkańca DPS w latach 1992 – 2002.
 3. Środki pieniężne: 253,91 zł. Spadkobiercy zmarłego 11.12.1992  r. Wojciecha KONIOR, syna Andrzeja i Marii, urodzonego 13.10.1917 r. Mieszkańca DPS w latach 1992.
 4. Środki pieniężne:  696,67 zł. Spadkobiercy zmarłej 17.07.2013  r. Mari MAGDA, córki Adama i Franciszki, urodzonej 25.11.1919 r. w Komorowie. Mieszkanka DPS w latach 2006 - 2013.
 5. Środki pieniężne: 100,04 zł. Spadkobiercy zmarłego 27.01.1992 r. Andrzeja RADEK, syna Walentego i Agnieszki, urodzonego 13.11.1913 r. Mieszkańca DPS w latach 1990 - 1992.
 6. Środki pieniężne: 10,71 zł. Spadkobiercy zmarłego 26.10.1996 r. Bronisława RĘBISZA, syna Ludwika i Magdaleny, urodzonego 02.12.1946 r. w Chmielowie. Mieszkańca DPS w latach 1996.
 7. Środki pieniężne: 161,11 zł. Spadkobiercy zmarłej 24.05.1997 r.  Bogusławy ROŻEK , córki  Walentego i Julianny, urodzonej 25.01.1912 r. Mieszkanka DPS w latach 1993 - 1997.
 8. Środki pieniężne: 64,11 zł. Spadkobiercy zmarłej 26.12.2001 r. Anieli STARZEC, córki Wawrzyńca i Julii , urodzonej 18.02.1912 r. w Nowej Wsi. Mieszkanka DPS w latach 1994 - 2001.
 9. Środki pieniężne:  868,90 zł. Spadkobiercy zmarłego 02.08.2012 r. Juliana STELMACH, syna Jana i Marii, urodzonego 23.12.1940 r. w Jaślanach. Mieszkańca DPS w latach 2011 - 2012.
 10. Środki pieniężne: 228,65 zł. Spadkobiercy zmarłego 24.11.1999 r. Stanisława TOKARZ, syna Michała i Marianny, urodzonego 15.02.1914 r. w Dwikozach. Mieszkańca DPS w latach 1991- 1999.
 11. Środki pieniężne: 172,70  zł. Spadkobiercy zmarłego 26.02.1999 r. Marcina WÓJCIK, syna  Jana i Józefy, urodzonego 05.05.1921 r. w Kamieniu. Mieszkańca DPS w latach 1991 - 1999.
 12. Środki pieniężne: 2 212,72 zł. Spadkobiercy zmarłego 01.12.2015 r. Jerzego HANKO, syna Kazimierza i Haliny, urodzonego 24. 07.1959 r. w Węgliniec. Mieszkańca DPS w latach 2014 - 2015.
 13. Środki pieniężne: 1 470,49 zł. Spadkobiercy zmarłego 24.06.2017 r.  Józefa LIS, syna  Piotra i Marii , urodzonego 15.05.1946 r. w Dymitrowie Małym. Mieszkańca DPS w latach 1999 - 2017.
 14. Środki pieniężne:  3 462,89 zł. Spadkobiercy zmarłej 08.10.2017 r. Anny MROZIK, córki Antoniego i Anny, urodzonej 30.01.1944 r. w Orzechówko. Mieszkanka DPS w latach 2008 - 2017.
 15. Środki pieniężne:  6 870, 18 zł. Spadkobiercy zmarłego 17.01.2018 r. Ryszarda KLUSKA, syna Stanisława  i Felicji, urodzonego 04.01.1934 r. w Zarogów. Mieszkańca DPS w latach 2012 – 2018.
 16. Środki pieniężne: 947,06 zł. Spadkobiercy zmarłego 18.01.2018 r. Jana MIKUŁA, syna  Czesława i Marianny, urodzonego 22.08.1947 r. w Bielsko-Białej. Mieszkańca DPS w latach 2017 - 2018.

W związku z powyższym, aby otrzymać wyżej wymieniony depozyt należy wystąpić do Sądu z wnioskiem  o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie  wyda wyżej wymieniony depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia Sądu.

Jednocześnie zawiadamia się, iż w przypadku niepodjęcia powyższego depozytu w terminie 6 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego wezwania, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa, stosownie do uregulowań ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).

  

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Nowej Dębie
Agnieszka Markowicz

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 770

Utworzono dnia: 12.07.2018

Dokument wprowadził:
Monika Bojanowska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

12.07.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki ZAWIADOMIENIA O DEPOZYCIE

12.07.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki ZAWIADOMIENIA O DEPOZYCIE

12.07.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki ZAWIADOMIENIA O DEPOZYCIE

12.07.2018, Administrator główny:

Utworzenie zakładki ZAWIADOMIENIA O DEPOZYCIE